Scroll to navigation

ACOS(3) Podręcznik programisty Linuksa ACOS(3)

NAZWA

acos, acosf, acosl - funkcja arcus cosinus

SKŁADNIA

#include <math.h>
double acos(double x); float acosf(float x); long double acosl(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
acosf(), acosl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja acos() oblicza arcus cosinus z x, to znaczy liczbę, której cosinus wynosi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość arcus cosinusa argumentu x w radianach; wartość zwracana jest z zakresu [0, pi].
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x wynosi +1, to zwracane jest +0.
Jeśli x jest równe dodatniej lub ujemnej nieskończoności, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.
Jeśli x jest spoza zakresu [-1, 1], to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd dziedziny: x jest poza zakresem [-1, 1]
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_INVALID).

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

asin(3), atan(3), atan2(3), cacos(3), cos(3), sin(3), tan(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2010-09-20