Scroll to navigation

CREAL(3) Podręcznik programisty Linuksa CREAL(3)

NAZWA

creal, crealf, creall - pobierają część rzeczywistą liczby zespolonej

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double creal(double complex z);
 
float crealf(float complex z);
 
long double creall(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcja creal() zwraca część rzeczywistą liczby zespolonej z.
Wzór:
z = creal(z) + I * cimag(z)

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje creal(), crealf() i creall() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

C99.

UWAGI

Gcc wspiera także __real__. Jest to rozszerzenie GNU.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), cimag(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2013-09-18