Scroll to navigation

CABS(3) Podręcznik programisty Linuksa CABS(3)

NAZWA

cabs, cabsf, cabsl - wartość bezwzględna liczby zespolonej

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double cabs(double complex z);
 
float cabsf(float complex z);
 
long double cabsl(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcja cabs() zwraca wartość bezwzględną liczby zespolonej z. Wynik jest liczbą rzeczywistą.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99.

UWAGI

Funkcja jest obecnie aliasem dla hypot(a, b) (lub co jest równoważne dla sqrt(a*a + b*b)).

ZOBACZ TAKŻE

abs(3), cimag(3), hypot(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2008-08-11