Scroll to navigation

creal(3) Library Functions Manual creal(3)

NAZWA

creal, crealf, creall - pobiera część rzeczywistą liczby zespolonej

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double creal(double complex z);
float crealf(float complex z);
long double creall(long double complex z);

OPIS

Funkcje te zwracają część rzeczywistą liczby zespolonej z.

Wzór:


z = creal(z) + I * cimag(z)

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
creal(), crealf(), creall() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

WERSJE

GCC obsługuje także __real__. Jest to rozszerzenie GNU.

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), cimag(3), complex(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8