Scroll to navigation

CIMAG(3) Podręcznik programisty Linuksa CIMAG(3)

NAZWA

cimag, cimagf, cimagl - zwracają część urojoną liczby zespolonej

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double cimag(double complex z);
 
float cimagf(float complex z);
 
long double cimagl(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcja cimag() zwraca część urojoną liczby zespolonej z.
Wzór:
z = creal(z) + I * cimag(z)

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje cimag(), cimagf() i cimagl() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

C99.

UWAGI

gcc wspiera także __imag__. Jest to rozszerzenie GNU.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), creal(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda (PTM) <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2013-06-21