Scroll to navigation

deb-symbols(5) dpkg-suite deb-symbols(5)

NAAM

deb-symbols - Informatiebestand over Debian's uitgebreide gedeelde bibliotheek

OVERZICHT

symbols

BESCHRIJVING

De symbolenbestanden worden meegeleverd met Debian binaire pakketten en de indeling ervan maakt gebruik van deelaspecten van de sjabloonsymbolenbestanden die door dpkg-gensymbols(1) in Debian broncodepakketten gebruikt worden.

In deze bestanden is de indeling van een item met informatie over een afhankelijkheid van de uitgebreide gedeelde bibliotheek als volgt:

bibliotheeksoname sjabloon-hoofdafhankelijkheid
[| sjabloon-alternatieve-afhankelijkheid]
[...]
[* veldnaam: veldwaarde]
[...]
symbool minimale-versie [id-van-afhankelijkheidssjabloon]

De bibliotheeksoname is exact de waarde van het veld SONAME zoals die door objdump(1) geëxporteerd wordt. Een afhankelijkheidssjabloon is een afhankelijkheid waarbij #MINVER# dynamisch vervangen wordt door ofwel een versietoets zoals “(>= minimale-versie)” ofwel door niets (indien een versieloze afhankelijkheid voldoende geacht wordt).

Elk geëxporteerd symbool (vermeld als naam@versie, waarbij versie “Base” is als het een versieloze bibliotheek betreft) is geassocieerd met een minimale-versie van zijn afhankelijkheidssjabloon (het hoofdafhankelijkheidssjabloon wordt altijd gebruikt en wordt uiteindelijk gecombineerd met het afhankelijkheidssjabloon waarnaar verwezen wordt door id-van-afhankelijkheidssjabloon als dat voorhanden is). Het eerste alternatieve afhankelijkheidssjabloon krijgt het nummer 1, het tweede 2 enzovoort.

Elk item over een bibliotheek kan ook velden met meta-informatie bevatten. Die velden worden opgeslagen in regels die beginnen met een asterisk. Momenteel mogen enkel de volgende velden gebruikt worden:

Dit geeft de naam op van het “-dev”-pakket dat geassocieerd is met de bibliotheek en het wordt gebruikt door dpkg-shlibdeps om er zeker van te zijn dat de gegenereerde afhankelijkheid minstens even strikt is als de overeenkomstige bouw-afhankelijkheid (sinds dpkg 1.14.13)
The same as Build-Depends-Package but accepts a comma-separated list of package names (since dpkg 1.20.0). This field will override any Build-Depends-Package field present, and is mostly useful with “-dev” packages and metapackages depending on these, say for a transition period.
Dit vermeldt in een lijst met witruimte als scheidingsteken, met welke groepen uit de zwarte lijst geen rekening moet gehouden worden, zodat de symbolen uit deze groepen mee opgenomen worden in het uitvoerbestand (sinds dpkg 1.17.6). Dit zou enkel noodzakelijk moeten zijn voor pakketten uit de gereedschapskist die deze symbolen die op de zwarte lijst staan, ter beschikking stellen. De beschikbare groepen zijn systeemafhankelijk en voor op ELF en op GNU gebaseerde systemen zijn dat aeabi en gomp.

VOORBEELDEN

Eenvoudig symbolenbestand

libftp.so.3 libftp3 #MINVER#
DefaultNetbuf@Base 3.1-1-6
FtpAccess@Base 3.1-1-6
[...]

Geavanceerd symbolenbestand

libGL.so.1 libgl1
| libgl1-mesa-glx #MINVER#
* Build-Depends-Package: libgl1-mesa-dev
publicGlSymbol@Base 6.3-1
[...]
implementationSpecificSymbol@Base 6.5.2-7 1
[...]

ZIE OOK

https://wiki.debian.org/Projects/ImprovedDpkgShlibdeps
dpkg-shlibdeps(1), dpkg-gensymbols(1).

2020-03-08 1.20.0