Scroll to navigation

deb-override(5) dpkg-suite deb-override(5)

NAAM

deb-override - override-bestand van het Debian-archief

OVERZICHT

override

BESCHRIJVING

Terwijl de meeste informatie over een pakket in het bestand control gevonden kan worden, wordt sommige informatie centraal beheerd door de distributie-tsaren in plaats van door de onderhouder om een zekere globale consistentie te bieden. Deze informatie is te vinden in het bestand override.

Het override-bestand heeft een eenvoudige indeling waarbij de elementen door witruimte van elkaar gescheiden worden. Commentaar is toegestaan (aangegeven met een #).


pakket prioriteit sectie [onderhouder-info]

pakket is de naam van het pakket. Items in het override-bestand voor pakketten die niet te vinden zijn in de boomstructuur van binaire pakketten, worden genegeerd.

prioriteit en sectie komen overeen met de respectieve controlevelden uit het .deb-bestand. Welke waarden mogelijk zijn, is specifiek voor het archief van elke distributie.

[onderhouder-info], als het vermeld wordt, kan ofwel de naam van een onderhouder zijn voor een onvoorwaardelijke vervanging, of anders oude-onderhouder => nieuwe-onderhouder om een plaatsvervanging uit te voeren.

De override-bestanden die gebruikt worden om de officiële Packages-lijsten te maken kunnen op elke Debian spiegelserver gevonden worden in de map indices.

ZIE OOK

dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

2020-03-08 1.20.0