Scroll to navigation

deb-override(5) Dpkg-sviten deb-override(5)

NAMN

deb-override - Debianarkivets överstyrningsfil

SYNOPS

override

BESKRIVNING

Även om huvuddelen av informationen om ett paket finns i kontrollfilen hanteras en del centralt av distributionstsarerna, snarare än av paketansvariga, för att kunna bibehålla en global konsistens. Denna informationen finns i filen "override".

Filen override har ett enkelt blanksteg-avdelat format. Kommentarer är tillåtna (markeras med ett #).


paket prioritet sektion [ansvariginfo]

paket är namnet på paketet. Poster i filen override för paket som inte finns i trädet med binära paket ignoreras.

priority and section correspond to the respective control fields available in the .deb. The allowed values are specific to each distribution archive.

ansvariginfo kan, om det anges, antingen vara namnet på en paketansvarig för en ovillkorlig överstyrning, eller gammal-ansvarig => ny-ansvarig för att utföra en substituering.

De override-filer som används för att skapa den officiella listan över paket ("Packages") finns i indices-katalogen på alla Debianspeglar.

SE ÄVEN

dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2020-03-08 1.20.0