Scroll to navigation

dpkg-scanpackages(1) dpkg-suite dpkg-scanpackages(1)

NAAM

dpkg-scanpackages - maak Packages indexbestanden

OVERZICHT

dpkg-scanpackages [optie...] pad-binair-pakket [override-bestand [pad-prefix]] > Pakketten

BESCHRIJVING

dpkg-scanpackages sorteert een boom van binaire Debian pakketten en maakt een bestand Packages aan, dat door apt(8), dselect(1), enz. gebruikt wordt om de gebruiker te informeren over welke pakketten voor installatie beschikbaar zijn. Deze Packages-bestanden zijn dezelfde als die welke men aantreft op de sites met Debian-archieven of op CD's. U kunt zelf gebruik maken van dpkg-scanpackages als u een map met lokale pakketten maakt om ze op een cluster machines te installeren.

Opmerking: indien u het gegenereerde bestand Packages wilt gebruiken met apt, zult u het wellicht moeten comprimeren met xz(1) (hetgeen een bestand Packages.xz genereert), met bzip2(1) (hetgeen een bestand Packages.bz2 genereert) of met gzip(1) (hetgeen een bestand Packages.gz genereert). apt negeert niet-gecomprimeerde Packages-bestanden tenzij in geval van lokale toegang (d.w.z. pakketbronnen in de vorm van file://).

pad-binair-pakket is de naam van de boom met binaire pakketten die verwerkt moet worden (bijvoorbeeld contrib/binary-i386). Het is best om dit relatief te maken ten opzichte van de basismap van het Debian-archief, omdat elk Filename-veld uit het nieuwe Packages-bestand met die tekenreeks zal beginnen.

override-bestand is de naam van een bestand dat moet ingelezen worden en dat informatie bevat over hoe het pakket binnen de distributie past (het bestand mag gecomprimeerd zijn sinds dpkg 1.15.5); zie deb-override(5).

padprefix is een facultatieve tekenreeks die voorgevoegd moet worden in de Filename-velden.

Indien meer dan één versie van een pakket aangetroffen wordt, wordt enkel het recentste opgenomen in de uitvoer. Indien ze hetzelfde versienummer hebben en enkel qua architectuur van elkaar verschillen, wordt het pakket dat eerst aangetroffen wordt, gebruikt.

OPTIES

Zoek naar pakketten van het type *.type in plaats van naar pakketten van het type *.deb.
Zoek in het bestand naar bijkomende vervangingen (het bestand mag gecomprimeerd zijn sinds dpkg 1.15.5). Zie deb-extra-override(5) voor meer informatie over hoe het ingedeeld wordt.
Gebruik een patroon dat bestaat uit *_all.deb en *_arch.deb in plaats van te zoeken naar alle deb-bestanden.
Genereer enkel bestandshashes voor de opgegeven lijst van algoritmen, onderling gescheiden door komma's (sinds dpkg 1.17.14). Standaard worden ze voor alle momenteel ondersteunde algoritmen gemaakt. Ondersteunde waarden: md5, sha1, sha256.
Neem alle gevonden pakketten op in de uitvoer.
Voeg een veld X-Medium toe dat de waarde ID-tekenreeks heeft (sinds dpkg 1.15.5). Dit veld is nodig als u Packages.cd-bestanden wilt genereren om te gebruiken met de multicd-toegangsmethode van dselect.
-?, --help
Toon info over het gebruik en sluit af.
Toon de versie en sluit af.

OMGEVING

Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.
Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

DIAGNOSTIEK

dpkg-scanpackages gebruikt de gangbare foutberichten die op zich duidelijk zijn. Het waarschuwt ook voor pakketten die zich in de verkeerde map bevinden, die dubbel voorkomen, die in hun control-bestand een Filename-veld hebben, die in het override-bestand ontbreken of waarvoor een vervanging van pakketonderhouder niet geëffectueerd wordt.

ZIE OOK

dpkg(1), dselect(1), deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scansources(1).

2020-03-08 1.20.0