Scroll to navigation

MAKEKDEWIDGETS Programmeerimistööriist MAKEKDEWIDGETS
makekdewidgets

NIMI

makekdewidgets - Loob Qt(TM) vidina pluginad ini-stiilis kirjeldusfaili põhjal.

SüNOPSIS

makekdewidgets [Qt(TM) võtmed] [KDE võtmed] fail

KIRJELDUS

makekdewidgets loob Qt(TM) vidina pluginad ini-stiilis kirjeldusfaili põhjal.

VõTMED

Argumendid:

fail

Sisendfail

Võtmed:

-o <fail>

Väljundfail

-n <plugina nimi>

Loodava pluginaklassi nimi [WidgetsPlugin]

-g <grupp>

Disaineris näidatav vaikimisi vidinagrupi nimi [Custom]

-p <pildikataloog>

Põimitud pildid lähtekataloogist

Üldised võtmed:

--help

Näitab abi võtmete kohta

--help-qt

Näitab Qt(TM) spetsiifilisi võtmeid

--help-kde

Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid

--help-all

Näitab kõiki võtmeid

--author

Näitab infot autori kohta

-v, --version

Näitab versiooniinfot

--license

Näitab litsentsiinfot

KDE võtmed:

--caption <pealdis>

Tiitliribal kasutatakse nime 'caption'

--icon <ikoon>

Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni 'ikoon'

--miniicon <ikoon>

Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni 'ikoon'

--config <failinimi>

Kasutatakse alternatiivset seadistustefaili

--dcopserver <server>

Kasutatakse DCOP-serverit, mille määrab 'server'

--nocrashhandler

Krahhitõmmiste saamiseks keelatakse krahhide käsitleja

--waitforwm

Ootab WM_NET ühilduvat aknahaldurit

--style <stiil>

Rakenduse GUI stiil

--geometry <geomeetria>

Kliendi peamise akna geomeetria - argumendi vorminguks vaata man X

Qt(TM) võtmed:

--display <kuvanimi>

Kasutatakse X-serveri kuva 'kuvanimi'

--session <seansiID>

Taastatakse rakendus seansihalduse võtmega 'seansiID'

--cmap

Sunnib rakenduse paigaldama omaenda värvitabelit 8-bitisel kuval

--ncols <arv>

Piirab värvide arvu, mida eraldatakse värvikuubikus 8-bitisel kuval, kui rakendus kasutab QApplication::ManyColor värvispetsifikatsiooni

--nograb

Annab Qt(TM)-le korralduse mitte kunagi hõivata hiirt või klaviatuuri

--sync

Lülitumine sünkroonreiimi (silumiseks)

--fn, --font <fondinimi>

Määrab rakenduse fondi

--bg, --background <värv>

Määrab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse heledad ja tumedad varjud)

--fg, --foreground <värv>

Määrab vaikimisi esiplaani värvi

--btn, --button <värv>

Määrab vaikimisi nupu värvi

--name <nimi>

Määrab rakenduse nime

--title <nimetus>

Määrab rakenduse nime (pealdise)

--visual TrueColor

Sunnib rakenduse kasutama 8-bitisel kuval TrueColorit

--inputstyle <sisestusstiil>

Määrab XIM-i (X'i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab järgmisi väärtusi: onthespot, overthespot, offthespot ja root

--im <XIM server>

XIM server

--noxim

Keelab XIM-i

--reverse

Peegeldab kogu vidinate paigutuse

VAATA KA

http://developer.kde.org
KDE arendajate veebilehekülg

VEAD

Vigadest teatamiseks kasuta veebilehte bugs.kde.org[1], ära kirjuta otse autorile.

AUTHOR

Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org>
Author.

MäRKUSED

1.
bugs.kde.org
2006-06-01 KDE töökeskkond