Scroll to navigation

MAKEKDEWIDGETS Programmeringsverktyg MAKEKDEWIDGETS
makekdewidgets

NAMN

makekdewidgets - Bygger insticksprogram för Qt(TM) grafiska komponenter från en ini-liknande beskrivningsfil.

SYNOPSIS

makekdewidgets [Qt(TM)-väljare] [KDE-väljare] fil

BESKRIVNING

makekdewidgets bygger insticksprogram för Qt(TM) grafiska komponenter från en ini-liknande beskrivningsfil.

VÄLJARE

Argument:

fil

Indatafil

Väljare:

-o <fil>

Utdatafil

-n <insticksprogramnamn>

Namn på klass av insticksprogram att skapa [WidgetsPlugin]

-g <grupp>

Förvalt gruppnamn för grafiska komponenter att visa i Designer [Custom]

-p <punktavbildningskatalog>

Bädda in bilder från en källkatalog

Allmänna väljare:

--help

Visa hjälp om väljare

--help-qt

Visa Qt(TM)-specifika väljare

--help-kde

Visa KDE-specifika väljare

--help-all

Visa alla väljare

--author

Visa information om upphovsman

-v, --version

Visa versionsinformation

--license

Visa licensinformation

KDE-väljare:

--caption <titel>

Använd "titel" som namn i namnlisten

--icon <ikon>

Använd "ikon" som programmets ikon

--miniicon <ikon>

Använd "ikon" som programmets ikon

--config <filnamn>

Använd alternativ inställningsfil

--dcopserver <server>

Använd DCOP-servern som anges av 'server'

--nocrashhandler

Inaktivera kraschhantering för att få minnesdumpar

--waitforwm

Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare

--style <stil>

Ställer in stilen för programmets grafiska gränssnitt

--geometry <geometri>

Ställer in klientgeometrin för den grafiska huvudkomponenten. Se man X för argumentformatet

Qt(TM)-väljare:

--display <skärmnamn>

Använd skärmen "skärmnamn" på X-servern

--session <sessions-id>

Återställ programmet för givet "sessionsid"

--cmap

Gör att programmet installerar en privat färgavbildning på en 8-bitarsskärm

--ncols <antal>

Begränsar antal färger som används i färgkuben på en 8-bitarsskärm, om programmet använder färgspecifikationen QApplication::ManyColor

--nograb

Talar om för Qt(TM) att aldrig låsa musen eller tangentbordet

--sync

Byter till synkront läge för felsökning

--fn, --font <teckensnitt>

Definierar programmets teckensnitt

--bg, --background <färg>

Ställer in förvald bakgrundsfärg och en programpalett (ljusa och mörka nyanser beräknas)

--fg, --foreground <färg>

Ställer in förvald förgrundsfärg

--btn, --button <färg>

Ställer in förvald knappfärg

--name <namn>

Ställer in programmets namn

--title <titel>

Ställer in programmets titel (rubrik)

--visual TrueColor

Tvingar programmet att använda TrueColor på en 8-bitarsskärm

--inputstyle <inmatningsstil>

Väljer inmatningsstilen XIM (X-inmatningsmetod). Möjliga värden är onthespot, overthespot, offthespot och root

--im <XIM-server>

Ställer in XIM-server

--noxim

Inaktivera XIM

--reverse

Spegelvänder hela layouten av grafiska komponenter

SE OCKSÅ

http://developer.kde.org
Webbplatsen KDE:s utvecklingshörna

FEL

Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera fel, skicka inte e-post direkt till upphovsmännen.

AUTHOR

Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org>
Author.

NOTER

1.
bugs.kde.org
2006-06-01 K-skrivbordsmiljön