Scroll to navigation

MAKEKDEWIDGETS Programmeerhulpmiddel MAKEKDEWIDGETS
makekdewidgets

NAME

makekdewidgets - Bouwt Qt(TM)-widget-plugins vanuit een bestand in ini-stijl.

SAMENVATTING

makekdewidgets [Qt(TM)-opties] [KDE-opties] bestand

BESCHRIJVING

makekdewidgets bouwt Qt(TM)-widget-plugins vanuit een bestand in ini-stijl.

OPTIES

Argumenten:

bestand

Invoerbestand

Opties:

-o <bestand>

Uitvoerbestand

-n <plugin-naam>

Naam van de te genereren plugin-klasse [WidgetsPlugin]

-g <groep>

Standaardnaam voor de widget-groep in de designer [Custom]

-p <pixmap-dir>

Bed pixmaps in vanuit een bronmap

Algemene opties:

--help

Hulp over de opties tonen

--help-qt

Qt(TM)-specifieke opties tonen.

--help-kde

KDE-specifieke opties tonen

--help-all

Alle opties tonen

--author

Auteurinformatie tonen

-v, --version

Versie-informatie tonen

--license

Licentie-informatie tonen

KDE-opties:

--caption <opschrift>

'caption' als naam in de titelbalk gebruiken

--icon <pictogram>

'icon' als toepassings-pictogram gebruiken

--miniicon <icon>

'icon' als toepassings-pictogram gebruiken

--config <bestandsnaam>

Alternatief configuratiebestand gebruiken

--dcopserver <server>

Gebruik de DCOP-server gespecificeerd door 'server'

--nocrashhandler

Schakel de 'crashafhandeling' uit om 'core-dumps' te verkrijgen.

--waitforwm

Wacht op een WM_NET-compatible windowmanager

--style <stijl>

Stelt de GUI-stijl van de applicatie in

--geometry <geometrie>

sstelt de clientafmeting van de hoofdwidget in - zie de manpagina's van X voor de argumentopmaak

Qt(TM)-opties:

--display <schermnaam>

Gebruik de X-serverdisplay 'displayname'

--session <sessie-id>

De toepassing herstellen voor de gegeven 'sessionId'

--cmap

Zorgt ervoor dat de toepassing een privé-kleurenschema op een 8-bit scherm gebruikt.

--ncols <aantal>

Beperkt het aantal toegekende kleuren in de kleurkubus op een 8-bit scherm, als de applicatie de kleurspecificatie QApplication::ManyColor gebruikt

--nograb

Vertelt Qt(TM) dat deze nooit de muis of toetsenbord mag overnemen

--sync

Gaat over naar de synchrone modus voor het debuggen

--fn, --font <lettertypenaam>

Het toepassingslettertype instellen

--bg, --background <kleur>

Stelt de standaard achtergrondkleur in en een toepassingspalet (lichte en donkere tinten worden berekend)

--fg, --foreground <kleur>

De standaard voorgrondkleur instellen

--btn, --button <kleur>

De standaard knopkleur instellen

--name <naam>

Bepaalt de naam van de toepassing

--title <titel>

Bepaalt de titel van de toepassing (opschrift)

--visual TrueColor

Dwingt de toepassing om een TrueColor uiterlijk op een 8-bits scherm te gebruiken.

--inputstyle <invoerstijl>

Stelt de XIM (X Input Method)-invoermethode in. Mogelijke waarden zijn "onthespot", "overthespot", "offthespot" en "root" (zonder aanhalingstekens).

--im <XIM-server>

Stelt de XIM-server in

--noxim

XIM uitschakelen

--reverse

Spiegelt de hele opmaak van widgets

ZIE OOK

http://developer.kde.org
De website met de KDE ontwikkelaarshoek

FOUTEN/BUGS

Gaarne bugs.kde.org[1] gebruiken om bugrapporten in te dienen, stuur geen e-mail direct naar de auteurs.

AUTEUR

Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org>
Auteur.

OPMERKINGEN

1.
bugs.kde.org
2006-06-01 K Desktop Environment