Scroll to navigation

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

NAME

lrf2lrs - lrf2lrs

lrf2lrs bok.lrf


Omvandla en LRF-fil till en LRS(XML, UTF-8-kodad)-fil

När du skickar argument till lrf2lrs som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--dont-output-resources
Spara inte inbäddade bild- och typsnittsfiler till hårddisken

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--output, -o
Utdata för LRS-fil

--verbose
Var mer informativ

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
februari 01, 2019 3.39.1