Scroll to navigation

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

NAME

lrf2lrs - lrf2lrs

lrf2lrs bok.lrf


Konvertera en LRF-fil till en LRS-fil (XML, UTF-8-kodad)

När du skickar argument till lrf2lrs som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--dont-output-resources
Spara inte inbäddade bild- och teckensnittsfiler till hårddisken

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--output, -o
Utmatning för LRS-fil

--verbose
Var mer informativ

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
juni 11, 2021 5.21.0