Scroll to navigation

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

NAME

lrf2lrs - lrf2lrs

lrf2lrs llibre.lrf


Converteix un fitxer LRF a un fitxer LRS (XML amb codificació UTF-8)

Sempre que passeu arguments a lrf2lrs i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--dont-output-resources
No desis les imatges incrustades ni els fitxers de lletres al disc

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--output, -o
Fitxer LRS de sortida

--verbose
Mostra en més detall

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
de febrer 01, 2019 3.39.1