Scroll to navigation

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

NAME

lrf2lrs - lrf2lrs

lrf2lrs llibre.lrf


Converteix un fitxer LRF a un fitxer LRS (XML amb codificació UTF-8)

Sempre que passeu arguments a lrf2lrs i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

No desis les imatges incrustades ni els fitxers de lletres al disc

mostra aquest missatge d'ajuda i surt

Fitxer LRS de sortida

Mostra en més detall

mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

d’agost 12, 2022 6.3.0