Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPTIES]

--detach
Loskoppelen van de controleterminal, indien aanwezig (alleen Linux)

--help, -h
toon dit helpbericht en stop

--ignore-plugins
Aangepaste plug-ins negeren. Nuttig als u een plug-in geïnstalleerd hebt waardoor calibre niet kan starten

--no-update-check
Niet op nieuwe versies controleren

--shutdown-running-calibre, -s
Sluit, indien aanwezig, een actieve calibre-instantie af. Bedenk dat eventuele draaiende taken zonder melding worden afgebroken. Gebruik deze optie voorzichtig.

--start-in-tray
Geminimaliseerd naar het systeemvak starten.

--verbose, -v
Genegeerd: gebuik dit niet. Alleen aanwezig voor compatibiliteitsredenen

--version
toon programmaversie en stop

--with-library
Gebruik de bibliotheek op de opgegeven locatie.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
februari 01, 2019 3.39.1