Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook]


Spustit hlavní grafické uživatelské rozhraní Calibre a volitelně přidat e-knihu z path_to_ebook do databáze.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--detach
Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--ignore-plugins
Ignorovat vlastní moduly. Užitečné, pokud jste nainstalovali modul, který brání Calibre ve spuštění.

--no-update-check
Nekontrolovat aktualizace

--shutdown-running-calibre, -s
Způsobí vypnutí spuštěných instancí Calibre. Pamatujte, že pokud máte spuštěné úlohy, budou bez upozornění přerušeny, takže to používejte opatrně.

--start-in-tray
Spustit minimalizované do hlavního panelu systému.

--verbose, -v
Ignorováno, nepoužívejte. Přítomno pouze z historických důvodů

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

--with-library
Použít knihovnu umístěnou v zadané cestě.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
února 01, 2019 3.39.1