Scroll to navigation

Locale::Po4a::Wml(3pm) Po4a-hulpmiddelen Locale::Po4a::Wml(3pm)

NAAM

Locale::Po4a::Wml - WML-documenten (mark-uptaal voor het web) converteren van/naar PO-bestanden

BESCHRIJVING

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Locale::Po4a::Wml is een module ter ondersteuning van de vertaling van WML-documenten naar andere [menselijke] talen. Verwar WML, (mark-uptaal voor het web) waarover we het hier hebben, niet met de WAP-onzin die op mobiele telefoons gebruikt wordt.

Merk op dat deze module steunt op de module Locale::Po4a::Xhtml module, die ook steunt op de module Locale::Po4a::Xml. Dit betekent dat wordt aangenomen dat alle tags voor webpagina-expressies geschreven zijn in de XHTML-syntaxis.

MOGELIJKE OPTIES BIJ DEZE MODULE

GEEN.

STATUS VAN DEZE MODULE

Deze module werkt voor eenvoudige documenten, maar is nog jong. Momenteel is het grootste probleem van deze module wellicht dat ze niet overweg kan met documenten die in de tekst geïntegreerde niet-XML-tags bevatten, zoals <email "foo@example.org">, wat vaak voorkomt in WML. In toekomstige releases zullen verbeteringen aangebracht worden.

AUTEURS

 Martin Quinson (mquinson#debian.org)
 Noriada Kobayashi <nori1@dolphin.c.u-tokyo.ac.jp>

COPYRIGHT EN LICENTIE

 Copyright © 2005 SPI, Inc.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL (zie het bestand COPYING).

2020-08-19 Po4a-hulpmiddelen