Scroll to navigation

Locale::Po4a::Wml(3pm) Narzędzia po4a Locale::Po4a::Wml(3pm)

NAZWA

Locale::Po4a::Wml - konwersja dokumentów WML (web markup language) z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::XML jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów WML do innych języków [używanych przez ludzi]. Proszę nie mylić WML, o który tu jest mowa (web markup language) z tandetnym WAP-em używanym w telefonach komórkowych.

Proszę zauważyć, że ten moduł zależy od modułu Locale::Po4a::Xhtml, który z kolei zależy od Locale::Po4a::Xml. Oznacza to, że zakłada się, że wszystkie znaczniki wyrażeń stron web używają składni XHTML.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

BRAK.

STATUS MODUŁU

Moduł ten działa dla niektórych prostych dokumentów, chociaż wciąż jest jeszcze nowy. Obecnie największym problemem modułu jest najprawdopodobniej brak obsługi dokumentów zawierających włączane znaczniki nie-XML-owe, takie jak<email "bla@przyklad.org">, które często są definiowane w WML-u. Zostanie to ulepszone w kolejnych wersjach modułu.

AUTORZY

 Martin Quinson (mquinson#debian.org)
 Noriada Kobayashi <nori1@dolphin.c.u-tokyo.ac.jp>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 Copyright © 2005 SPI, Inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

2020-08-19 Narzędzia po4a