Scroll to navigation

COLRM(1) General Commands Manual COLRM(1)

NAZWA

colrm
usuwanie kolumn z pliku

SKŁADNIA

colrm [start [stop]]

OPIS

Narzędzie użytkowe colrm usuwa zaznaczone kolumny z pliku. Kolumna jest definiowana jako pojedynczy znak w linii. Wejście pobierane jest ze standardowego wejścia. Wyjście jest wysyłane na standardowe wyjście.

Jeśli podano tylko kolumnę start, to zostaną zapisane tylko kolumny o numerze mniejszym niż start. Jeśli podano zarówno kolumnę start, jak i kolumnę stop, to zostaną wypisane kolumny o numerze mniejszym od start lub większym od stop. Numerowanie kolumn zaczyna się od jedynki, nie od zera.

Znaki tabulacji zwiększają licznik kolumn do następnej wielokrotności ósemki. Znaki cofania zmniejszają licznik kolumn o jeden.

ŚRODOWISKO

Zmienne środowiskowe LANG, LC_ALL oraz LC_CTYPE wpływają na działanie colrm, tak jak to opisano w environ(7).

KOD ZAKOŃCZENIA

colrm kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

awk(1), column(1), cut(1), paste(1)

HISTORIA

Polecenie colrm pojawiło się w 1BSD.

AUTORZY

Jeff Schriebman wrote the original version of colrm in November 1974.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net

6 czerwca 2015 Linux 4.19.0-16-amd64