Scroll to navigation

COLRM(1) Polecenia użytkownika COLRM(1)

NAZWA

colrm - usuwanie kolumn z pliku

SKŁADNIA

colrm [first [last]]

OPIS

colrm removes selected columns from a file. Input is taken from standard input. Output is sent to standard output.

If called with one parameter the columns of each line will be removed starting with the specified first column. If called with two parameters the columns from the first column to the last column will be removed.

Column numbering starts with column 1.

OPCJE

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

HISTORIA

Polecenie colrm pojawiło się w 3.0BSD.

ZOBACZ TAKŻE

awk(1p), column(1), expand(1), paste(1)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

The colrm command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

17 lutego 2022 r. util-linux 2.38