Scroll to navigation

COLRM(1) General Commands Manual COLRM(1)

NAZWA

colrm
usuwanie kolumn z pliku

SKŁADNIA

colrm [start [stop]]

OPIS

Narzędzie użytkowe colrm usuwa zaznaczone kolumny z pliku. Kolumna jest definiowana jako pojedynczy znak w linii. Wejście pobierane jest ze standardowego wejścia. Wyjście jest wysyłane na standardowe wyjście.

Jeśli podano tylko kolumnę start, to zostaną zapisane tylko kolumny o numerze mniejszym niż start. Jeśli podano zarówno kolumnę start, jak i kolumnę stop, to zostaną wypisane kolumny o numerze mniejszym od start lub większym od stop. Numerowanie kolumn zaczyna się od jedynki, nie od zera.

Znaki tabulacji zwiększają licznik kolumn do następnej wielokrotności ósemki. Znaki cofania zmniejszają licznik kolumn o jeden.

ŚRODOWISKO

Zmienne środowiskowe LANG, LC_ALL oraz LC_CTYPE wpływają na działanie colrm, tak jak to opisano w environ(7).

KOD ZAKOŃCZENIA

colrm kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

awk(1), column(1), cut(1), paste(1)

HISTORIA

Polecenie colrm pojawiło się w 3.0BSD.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 9.0.5 oryginału.
4 sierpnia 2004 Linux 4.19.0-10-amd64