Scroll to navigation

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [options]


Fetch book metadata from online sources. You must specify at least one of title, authors or ISBN.

Alati kui edastad programmile fetch-ebook-metadata tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

--allowed-plugin, -p
Määratle kasutatava metaandmete allalaadimise plugina nimi. Vaikimisi kasutatakse kõiki metaandmete pluginaid. Saab määratleda mitme plugina jaoks mitu korda. Kõigi pluginate nimed: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

--authors, -a
Raamatu autor(id)

--cover, -c
Määratle failinimi. Kui on olemas, salvestatakse kaanepilt sellena. Ilma selle sätteta ei laadita alla ühtki kaanepilti.

--help, -h
näita seda veateadet ja välju

--identifier, -I
Identifiers such as ASIN/goodreads id etc. Can be specified multiple times for multiple identifiers. For example: --identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i
Raamatu ISBN

--opf, -o
Väljasta metaandmed inimloetava teksti asemel OPF-formaadis.

--timeout, -d
Aegumisaeg sekundites. Vaikimisi on 30

--title, -t
Raamatu pealkiri

--verbose, -v
Prindi logi konsoolile (stderr)

--version
näita programmi versiooninumbrit ja välju

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0