Scroll to navigation

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [options]


Haal metagegevens over het boek van online bronnen. Er moet minstens een titel, auteur of ISBN meegegeven worden.

Whenever you pass arguments to fetch-ebook-metadata that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPTIES]

--allowed-plugin, -p
Geef de naam van een metagegevens download plug-in om te gebruiken. Standaard worden alle metagegevens-plug-ins gebruikt. Kan meerdere keren worden opgegeven voor meerdere plug-ins. Alle plug-in-namen: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

--authors, -a
Boek Auteur(s)

--cover, -c
Geef een bestandsnaam. De omslag "indien beschikbaar" wordt opgeslagen. Zonder deze optie wordt geen omslag gedownload.

--help, -h
toon dit helpbericht en stop

--identifier, -I
Identificeerders zoals ASIN / goodreads id etc. Kunnen meerdere keren worden opgegeven voor meerdere ID's. Bijvoorbeeld:--identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i
Boek ISBN

--opf, -o
Uitgang van de metagegevens in OPF indeling in plaats van mensen leesbare tekst.

--timeout, -d
Timeout in seconden. Standaard is dit 30

--title, -t
Boek titel

--verbose, -v
Print de log naar de console (stderr)

--version
toon programmaversie en stop

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0