Scroll to navigation

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [options]


Fetch book metadata from online sources. You must specify at least one of title, authors or ISBN.

Alati kui edastad programmile fetch-ebook-metadata tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

Määratle kasutatava metaandmete allalaadimise plugina nimi. Vaikimisi kasutatakse kõiki metaandmete pluginaid. Saab määratleda mitme plugina jaoks mitu korda. Kõigi pluginate nimed: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search

Raamatu autor(id)

Määratle failinimi. Kui on olemas, salvestatakse kaanepilt sellena. Ilma selle sätteta ei laadita alla ühtki kaanepilti.

näita seda veateadet ja välju

Identifiers such as ASIN/Goodreads id etc. Can be specified multiple times for multiple identifiers. For example: --identifier asin:B0082BAJA0

Raamatu ISBN

Väljasta metaandmed inimloetava teksti asemel OPF-formaadis.

Aegumisaeg sekundites. Vaikimisi on 30

Raamatu pealkiri

Prindi logi konsoolile (stderr)

näita programmi versiooninumbrit ja välju

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

August 12, 2022 6.3.0