Scroll to navigation

CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

NAME

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [opcje]


Różne polecenia użyteczne przy debugowaniu calibre. Bez opcji uruchamia wbudowany interpreter Pythona. Można również uruchomić główny interfejs calibre, przeglądarkę książek lub edytor w trybie debugowania.

Zawiera również interfejsy do wielu elementów calibre, które nie mają oddzielnych poleceń konsolowych takich jak redukowanie czcionek, porównywanie książek itp.

Można również użyć calibre-debug do uruchomienia samodzielnych skryptów w następujący sposób:

calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

Wszystko, co jest po -- jest przekazywane do skryptu.

Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--add-simple-plugin
Dodaj prostą wtyczkę (tj. wtyczkę, składającą się wyłącznie z pliku .py), podając ścieżkę do pliku py, zawierającego kod programu.

--command, -c
Uruchom kod pythona

--debug-device-driver, -d
Debuguj wykrycie urządzenia

--default-programs
(Wy)rejestruj calibre z domyślnych programów Windows --default-programs = (register|unregister)

--diff
Uruchom narzędzie porównywania calibre. Np: calibre-debug --diff plik1 plik2

--edit-book, -t
Uruchom Edytor książek w trybie debugowania

--exec-file, -e
Uruchom plik z kodem pythona

--explode-book, -x
Explode the book into the specified directory. Usage: -x file.epub output_dir Exports the book as a collection of HTML files and metadata, which you can edit using standard HTML editing tools. Works with EPUB, AZW3, HTMLZ and DOCX files.

--export-all-calibre-data
Export all calibre data (books/settings/plugins). Normally, you will be asked for the export dir and the libraries to export. You can also specify them as command line arguments to skip the questions. Use absolute paths for the export directory and libraries. The special keyword "all" can be used to export all libraries.

--gui, -g
Uruchom GUI w trybie debugowania. Komunikaty są kierowane na standardowe wyjście (stdout i stderr).

--gui-debug
Uruchom z konsolą debugowania i zapisywaniem logu we wskazanej ścieżce. Wyłącznie dla programistów, użyj opcji -g aby uruchomić GUI w trybie debugowania

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--implode-book, -i
Implode a previously exploded book. Usage: -i output_dir file.epub Imports the book from the files in output_dir which must have been created by a previous call to --explode-book. Be sure to specify the same file type as was used when exploding.

--import-calibre-data
Importuj uprzednio eksportowane dane

--inspect-mobi, -m
Sprawdź plik(i) w podanym katalogu

--paths
Output the paths necessary to setup the calibre environment

--reinitialize-db
Inicjuj ponownie bazę sqlite w podanym katalogu. Przydatne, by odzyskać bazę po utracie integralności danych.

--run-plugin, -r
Uruchom wtyczkę, która obsługuje linię poleceń. Na przykład: calibre-debug -r "Add Books" --file1 --option1 Elementy poprzedzone -- zostaną przekazane do wtyczki jako argumenty.

--shutdown-running-calibre, -s
Powoduje zamknięcie wszystkich uruchomionych instancji calibre. Należy pamiętać, że wszystkie niezakończone zadania zostaną przerwane więc należy używać tego przełącznika ostrożnie.

--subset-font, -f
Zredukuj określoną czcionkę. Użycie -- po tej opcji należy podać parametry przekazywane do programu redukującego czcionki

--test-build
Testuj moduły binarne w buildzie

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

--viewer, -w
Uruchom podgląd książek w trybie debugowania

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
września 13, 2019 3.48.0