Scroll to navigation

CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

NAME

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [opcje]


Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the calibre E-book viewer and the calibre editor in debug mode.

It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command line tools, such as font subsetting, the E-book diff tool and so on.

You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:

calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...


Everything after the -- is passed to the script.

Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--add-simple-plugin
Dodaj prostą wtyczkę (tj. wtyczkę, składającą się wyłącznie z pliku .py), podając ścieżkę do pliku py, zawierającego kod programu.

--command, -c
Uruchom kod pythona

--debug-device-driver, -d
Debuguj wykrycie urządzenia

--default-programs
(Wy)rejestruj calibre z domyślnych programów Windows --default-programs = (register|unregister)

--diff
Uruchom narzędzie porównywania calibre. Np: calibre-debug --diff plik1 plik2

--edit-book, -t
Uruchom Edytor książek w trybie debugowania

--exec-file, -e
Uruchom plik z kodem pythona

--explode-book, -x
Explode the book into the specified folder. Usage: -x file.epub output_dir Exports the book as a collection of HTML files and metadata, which you can edit using standard HTML editing tools. Works with EPUB, AZW3, HTMLZ and DOCX files.

--export-all-calibre-data
Export all calibre data (books/settings/plugins). Normally, you will be asked for the export folder and the libraries to export. You can also specify them as command line arguments to skip the questions. Use absolute paths for the export folder and libraries. The special keyword "all" can be used to export all libraries.

--fix-multiprocessing
Tylko do użytku wewnętrznego

--gui, -g
Uruchom GUI w trybie debugowania. Komunikaty są kierowane na standardowe wyjście (stdout i stderr).

--gui-debug
Uruchom z konsolą debugowania i zapisywaniem logu we wskazanej ścieżce. Wyłącznie dla programistów, użyj opcji -g aby uruchomić GUI w trybie debugowania

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--implode-book, -i
Łączenie wcześniej podzielonej książki Użycie: -i katalog_wyjsciowy plik.epub Importuje książkę z plików znajdujących się w katalog_wyjsciowy, który został utworzony przez wcześniejsze wywołanie --explode-book. Pamiętaj aby wybrać taki sam typ pliku jak podczas dzielenia książki.

--import-calibre-data
Importuj uprzednio eksportowane dane

--inspect-mobi, -m
Sprawdź plik(i) w podanym katalogu

--paths
Wyświetl ścieżki niezbędne do ustawienia środowiska calibre

--reinitialize-db
Inicjuj ponownie bazę sqlite w podanym katalogu. Przydatne, by odzyskać bazę po utracie integralności danych.

--run-plugin, -r
Uruchom wtyczkę, która obsługuje linię poleceń. Na przykład: calibre-debug -r "Add Books" --file1 --option1 Elementy poprzedzone -- zostaną przekazane do wtyczki jako argumenty.

--shutdown-running-calibre, -s
Powoduje zamknięcie wszystkich uruchomionych instancji calibre. Należy pamiętać, że wszystkie niezakończone zadania zostaną przerwane więc należy używać tego przełącznika ostrożnie.

--subset-font, -f
Zredukuj określoną czcionkę. Użycie -- po tej opcji należy podać parametry przekazywane do programu redukującego czcionki

--test-build
Testuj moduły binarne w buildzie

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

--viewer, -w
Uruchom podgląd książek w trybie debugowania

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
kwietnia 19, 2021 5.16.1