Scroll to navigation

CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

NAME

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [options]


Různá rozhraní příkazového řádku užitečná pro ladění Calibre. Bez voleb spouští tento příkaz vložený překladač Pythonu. Můžete také spustit hlavní grafické rozhraní Calibre, prohlížeč Calibre a editor Calibre v režimu ladění.

Také obsahuje rozhraní pro různé kusy Calibre, které neobsahují vyhrazené nástroje příkazového řádku, jako jsou částečné vkládání písma, nástroj rozdílů e-knih a tak dále.

Můžete také použít calibre-debug ke spuštění samostatných skriptů. K tomu ho použijte takto:

calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

Všechno za -- je předáno skriptu.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-debug, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--add-simple-plugin
Přidat jednoduchý doplněk (např. doplněk obsahující pouze soubor .py) zadáním cesty k souboru py obsahujícímu kód doplňku.

--command, -c
Spustit kód Pythonu.

--debug-device-driver, -d
Ladit rozpoznávání zařízení

--default-programs
(Od)registrovat Calibre ve výchozích programech Windows. --default-programs = (register|unregister)

--diff
Spustit rozdílový nástroj Calibre. Například: calibre-debug --diff soubor1 soubor2

--edit-book, -t
Spustit nástroj calibre Upravit knihu v režimu ladění.

--exec-file, -e
Spustit kód Pythonu v souboru.

--explode-book, -x
Rozložit knihu do zadaného adresáře. Použití: -x soubor.epub vystupni_adresar Exportuje knihu jako kolekci souborů HTML a metadat, které můžete upravovat pomocí standardních nástrojů pro úpravu HTML. Funguje se soubory EPUB, AZW3, HTMLZ a DOCX.

--export-all-calibre-data
Exportovat všechna data Calibre (knihy, nastavení, moduly). Normálně budete dotázáni na adresář, kam exportovat, a knihovny, které exportovat. Můžete je také zadat jako parametry příkazového řádku pro přeskočení otázek. Použijte absolutní cesty pro adresář exportu a knihovny. Zvláštní klíčové slovo "all" může být použito pro export všech knihoven.

--gui, -g
Spustit grafické rozhraní s povoleným laděním. Výstup ladění je vytištěn do stdout a stderr.

--gui-debug
Spustit grafické rozhraní s konzolí ladění, protokolování do zadané cesty. Pouze pro vnitřní použití, pro spuštění grafického rozhraní v režimu ladění použijte volbu -g

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--implode-book, -i
Složit dříve rozloženou knihu. Použití: -i vystupni_adresar soubor.epub Importuje knihu ze souborů ve vystupni_adresar, který musí být vytvořen předchozím vyvoláním --explode-book. Ujistěte se, že zadáváte stejný typ souboru, jaký byl použit při rozložení.

--import-calibre-data
Importovat dříve exportovaná data Calibre

--inspect-mobi, -m
Zkontrolovat soubory MOBI v zadaných cestách

--paths
Výstup cest potřebných pro nastavení prostředí Calibre

--reinitialize-db
Znovu inicializovat SQLite databázi Calibre v zadané cestě. Užitečné pro obnovení po poškození databáze.

--run-plugin, -r
Spustit modul poskytující rozhraní příkazového řádku. Například: calibre-debug -r „Přidat knihy“ -- soubor1 --option1 Všechno za -- bude předáno modulu jako parametry.

--shutdown-running-calibre, -s
Způsobí vypnutí spuštěných instancí Calibre. Pamatujte, že pokud máte spuštěné úlohy, budou bez upozornění přerušeny, takže to používejte opatrně.

--subset-font, -f
Částečně vložit zadané písmo. Použijte -- po této volbě pro předání volby programu pro částečné vkládání písem.

--test-build
Testovat binární moduly v sestavení

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

--viewer, -w
Spustit Prohlížeč e-knih v režimu ladění

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
září 13, 2019 3.48.0