Scroll to navigation

WARNQUOTA(8) System Manager's Manual WARNQUOTA(8)

NAZWA

warnquota - wysyła mail do użytkowników z przekroczoną kwotą dysku

SKŁADNIA

warnquota [ -ugsid ] [ -F format_kwoty ] [ -q plik_quotatab ] [ -c plik_konfig ] [ -a plik_admin ] [ system_plików... ]

OPIS

warnquota sprawdza kwoty dyskowe określonego lokalnego systemu plików (lub dla każdego lokalnego systemu plików jeśli nie podano żadnego) i wysyła ostrzeżenia do tych użytkowników, którzy osiągnęli miękki limit kwot. Zazwyczaj jest uruchamiana przez cron(8).

Wymusza ustawienie podanego formatu (tj. nie przeprowadza automatycznego wykrywania formatu). Możliwe nazwy formatów to: vfsold — oryginalny format kwoty z 16-bitowymi identyfikatorami użytkownika i grupy; vfsv0 — format kwoty z 32-bitowymi identyfikatorami użytkownika i grupy, 32-bitowymi polami użycia i-węzłów i limitami; vfsv1 — format kwoty z 64-bitowymi polami limitów i użycia; xfs — kwoty w systemie plików XFS.
Use quotatab instead of /etc/quotatab as file with device description strings (see quotatab(5) for syntax).
Use configfile instead of /etc/warnquota.conf as configuration file (see warnquota.conf(5) for syntax).
Use adminsfile instead of /etc/quotagrpadmins as a file with administrators of the groups (see quotagrpadmins(5) for syntax).
Sprawdza, czy użytkownicy nie przekraczają kwot (domyślnie).
Sprawdza, czy grupy nie przekraczają kwot. Jeżeli grupa przekracza kwotę, to jest wysyłany mail do użytkownika podanego w /etc/quotagrpadmins.
Try to report used space, number of used inodes and limits in more appropriate units than the default ones. Units can be also specified explicitely by an optional argument in format [ kgt ],[ kgt ] where the first character specifies space units and the second character specifies inode units.
Ignoruje punkty zamontowane przez automountera.
Nie dołącza raportu kwot do e-mailu.

PLIKI

pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/warnquota.conf
plik konfiguracyjny
/etc/quotatab
opis urządzenia
/etc/quotagrpadmins
administratorzy grup
/etc/mtab
domyślne systemy plików
/etc/passwd
domyślny zbiór użytkowników

ZOBACZ TAKŻE

quota(1), quotatab(5), quotagrpadmins(5), warnquota.conf(5), cron(8), edquota(8).

AUTORZY

warnquota(8) napisał Marco van Wieringen <mvw@planets.elm.net>, modyfikował Jan Kara <jack@suse.cz>. Tę stronę podręcznika napisał Heiko Schlittermann <heiko@lotte.sax.de>, modyfikował Jan Kara.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.