Scroll to navigation

WARNQUOTA(8) System Manager's Manual WARNQUOTA(8)

NAZWA

warnquota - wysyła mail do użytkowników z przekroczoną kwotą dysku

SKŁADNIA

warnquota [ -ugsid ] [ -F format_kwoty ] [ -q plik_quotatab ] [ -c plik_konfig ] [ -a plik_admin ] [ system_plików... ]

OPIS

warnquota sprawdza kwoty dyskowe określonego lokalnego systemu plików (lub dla każdego lokalnego systemu plików jeśli nie podano żadnego) i wysyła ostrzeżenia do tych użytkowników, którzy osiągnęli miękki limit kwot. Zazwyczaj jest uruchamiana przez cron(8).

Wymusza ustawienie podanego formatu (tj. nie przeprowadza automatycznego wykrywania formatu). Możliwe nazwy formatów to: vfsold — oryginalny format kwoty z 16-bitowymi identyfikatorami użytkownika i grupy; vfsv0 — format kwoty z 32-bitowymi identyfikatorami użytkownika i grupy, 32-bitowymi polami użycia i-węzłów i limitami; vfsv1 — format kwoty z 64-bitowymi polami limitów i użycia; xfs — kwoty w systemie plików XFS.
Używa pliku plik_quotatab zamiast /etc/quotatab jako pliku z opisem urządzeń (opis składni można znaleźć w podręczniku quotatab(5)).
Używa pliku plik_konfig zamiast /etc/warnquota.conf jako pliku konfiguracyjnego (opis składni można znaleźć w podręczniku warnquota.conf(5)).
Używa pliku plik_admin zamiast /etc/quotagrpadmins jako pliku zawierającego nazwy administratorów grup (opis składni można znaleźć w podręczniku quotagrpadmins(5)).
Sprawdza, czy użytkownicy nie przekraczają kwot (domyślnie).
Sprawdza, czy grupy nie przekraczają kwot. Jeżeli grupa przekracza kwotę, to jest wysyłany mail do użytkownika podanego w /etc/quotagrpadmins.
Próbuje wypisać użyte miejsce, liczbę użytych i-węzłów i limity w czytelniejszych jednostkach niż domyślne. Jednostki można także narzucić opcjonalnym argumentem w postaci [ kgt ],[ kgt ] gdzie pierwszy znak określa jednostkę użytego miejsca, a drugi jednostkę i-węzłów.
Ignoruje punkty zamontowane przez automountera.
Nie dołącza raportu kwot do e-mailu.

PLIKI

pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/warnquota.conf
plik konfiguracyjny
/etc/quotatab
opis urządzenia
/etc/quotagrpadmins
administratorzy grup
/etc/mtab
domyślne systemy plików
/etc/passwd
domyślny zbiór użytkowników

ZOBACZ TAKŻE

quota(1), quotatab(5), quotagrpadmins(5), warnquota.conf(5), cron(8), edquota(8).

AUTORZY

warnquota(8) napisał Marco van Wieringen <mvw@planets.elm.net>, modyfikował Jan Kara <jack@suse.cz>. Tę stronę podręcznika napisał Heiko Schlittermann <heiko@lotte.sax.de>, modyfikował Jan Kara.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.