Scroll to navigation

IPCS(1) Polecenia użytkownika IPCS(1)

NAZWA

ipcs - pokazuje informacje o urządzeniach IPC

SKŁADNIA

ipcs [opcje]

OPIS

ipcs shows information on System V inter-process communication facilities. By default it shows information about all three resources: shared memory segments, message queues, and semaphore arrays.

OPCJE

Pokazuje wszystkie szczegóły o zasobie o identyfikatorze id. Tę opcję należy użyć razem z jedną z opcji zasobów: -m, -q lub -s.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

Opcje zasobów

Wypisuje informacje o aktywnych segmentach pamięci dzielonej.
Wypisuje informacje o aktywnych kolejkach komunikatów.
Wypisuje informacje o aktywnych zestawach semaforów.
Wypisuje informacje o wszystkich trzech zasobach (domyślnie).

Formaty wyjściowe

Przy podaniu więcej niż jednej z poniższych opcji zadziała tylko ostatnia.

Pokazuje twórcę i właściciela.
Pokazuje limity zasobów.
Pokazuje PID twórcy i ostatniego operatora.
Informacja o czasie zapisu. Czas ostatniej operacji kontroli która zmieniła uprawnienia dostępu do wszystkich rzeczy, czas ostatniej operacji msgsnd(2) i msgrcv(2) na kolejkach wiadomości, czas ostatnich operacji shmat(2) i shmdt(2) na pamięci dzielonej i czas ostatniej operacji semop(2) na semaforach.
Pokazuje podsumowanie statusu.

Reprezentacja

Wpływa to tylko na opcję -l (--limits).

Wypisuje rozmiar w bajtach.
Wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi.

ZGODNE Z

Linuksowa wersja programu ipcs nie jest w pełni zgodna ze standardem POSIX. Wersja linuksowa nie obsługuje opcji POSIX -a, -b i -o, ale obsługuje niewymienione w POSIX opcje -l i -u. Przenośne aplikacje nie powinny używać opcji -a, -b, -o, -l oraz -u.

UWAGI

The current implementation of ipcs obtains information about available IPC resources by parsing the files in /proc/sysvipc. Before util-linux version v2.23, an alternate mechanism was used: the IPC_STAT command of msgctl(2), semctl(2), and shmctl(2). This mechanism is also used in later util-linux versions in the case where /proc is unavailable. A limitation of the IPC_STAT mechanism is that it can only be used to retrieve information about IPC resources for which the user has read permission.

AUTORZY

Krishna Balasubramanian

ZOBACZ TAKŻE

ipcmk(1), ipcrm(1), msgrcv(2), msgsnd(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmdt(2), shmget(2), sysvipc(7)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie ipcs jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2014 util-linux