Scroll to navigation

IPCMK(1) Polecenia użytkownika IPCMK(1)

NAZWA

ipcmk - tworzy różne zasoby IPC

SKŁADNIA

ipcmk [opcje]

OPIS

ipcmk allows you to create System V inter-process communication (IPC) objects: shared memory segments, message queues, and semaphore arrays.

OPCJE

Tworzy segment pamięci dzielonej o rozmiarze bajtów. Po argument rozmiar mogą występować przyrostki zwielokrotniające: KiB (=1024), MiB (=1024*1024), GiB itd. (cząstka "iB" jest opcjonalna, tzn. np. "K" znaczy to samo co "KiB") lub przyrostki KB (=1000), MB (=1000*1000), GB itd.
Tworzy kolejkę komunikatów.
Tworzy tablicę semaforów zawierająca liczbę elementów.

Inne opcje:

Uprawnienia dostępu do zasobu. Domyślnie 0644.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

AUTORZY

Hayden A. James

ZOBACZ TAKŻE

ipcrm(1), ipcs(1), sysvipc(7)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie ipcmk jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2014 util-linux