Scroll to navigation

FILESYSTEMS(5) Podręcznik programisty Linuksa FILESYSTEMS(5)

NAZWA

filesystems - typy systemów plików Linuksa: ext, ext2, ext3, ext4, hpfs, iso9660, JFS, minix, msdos, ncpfs nfs, ntfs, proc, Reiserfs, smb, sysv, umsdos, vfat, XFS, xiafs

OPIS

When, as is customary, the proc filesystem is mounted on /proc, you can find in the file /proc/filesystems which filesystems your kernel currently supports; see proc(5) for more details. There is also a legacy sysfs(2) system call (whose availability is controlled by the CONFIG_SYSFS_SYSCALL kernel build configuration option since Linux 3.15) that enables enumeration of the currently available filesystem types regardless of /proc availability and/or sanity.

If you need a currently unsupported filesystem, insert the corresponding kernel module or recompile the kernel.

Aby móc korzystać z systemu plików, należy go zamontować; patrz mount(2) i mount(8).

The following list provides a short description of the available or historically available filesystems in the Linux kernel. See the kernel documentation for a comprehensive description of all options and limitations.

jest bardziej złożonym rozwinięciem systemu plików minix. Został całkowicie zastąpiony przez drugą wersję rozszerzonego systemu plików (ext2) i ostatecznie usunięty z jądra (w 2.1.21).
jest dyskowym systemem plików o wysokiej wydajności używanym przez Linuksa zarówno dla dysków stałych, jak i dla nośników wymiennych. Drugi rozszerzony system plików został zaprojektowany jako rozszerzenie rozszerzonego systemu plików (ext). Zob. ext2(5).
jest wersją systemu plików ext2 z dziennikiem. Przełączanie się pomiędzy systemami plików ext2 i ext3 jest niezmiernie łatwe. Zob. ext3(5).
jest zbiorem aktualizacji do ext3 znacząco poprawiającym wydajność i niezawodność, a także podnoszącym limity liczby i rozmiaru plików i katalogów. Zob. ext4(5).
jest to High Performance Filesystem, używany w OS/2. Ten system plików jest w Linuksie dostępny tylko do odczytu z powodu braku dokumentacji.
to system plików CD-ROM zgodny ze standardem ISO 9660.
Linux obsługuje High Sierra, prekursora standardu ISO 9660 dla systemów plików CD-ROM. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach obsługi systemu plików iso9660 w Linuksie.
Linux obsługuje także rekordy System Use Sharing Protocol określone przez Rock Ridge Interchange Protocol. Używane są one do dokładniejszego opisania plików w systemie iso9660 komputerowi uniksowemu i dostarczają informacji takich jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX oraz urządzenia. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach obsługi systemu plików iso9660 w Linuksie.
jest to system plików z dziennikiem, rozwijany przez IBM, obsługiwany przez jądro Linuksa od wersji 2.4.24.
jest systemem plików używanym w systemie operacyjnym Minix, jest to pierwszy system plików, który działał pod Linuksem. Ma on pewną liczbę niedociągnięć, między innymiograniczenie rozmiaru partycji do 64 MB, krótkie nazwy plików oraz pojedyncze znaczniki czasu. Jest on nadal przydatny dla dyskietek i RAM-dysków.
jest systemem plików używanym przez DOS, Windows, i niektóre komputery z OS/2. Nazwy plików w msdos nie mogą być dłuższe niż 8 znaków nazwy, plus opcjonalna kropka i 3 znaki rozszerzenia.
is a network filesystem that supports the NCP protocol, used by Novell NetWare. It was was removed from the kernel in 4.17.
To use ncpfs, you need special programs, which can be found at ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/ncpfs.
to sieciowy system plików używany do dostępu do dysków umieszczonych na odległych komputerach.
is the filesystem native to Microsoft Windows NT, supporting features like ACLs, journaling, encryption, and so on.
jest pseudosystemem plików używanym jako interfejs do struktur danych jądra, zamiast czytania i interpretowania /dev/kmem. W szczególności, jego pliki nie zajmują przestrzeni dyskowej. Zobacz proc(5).
jest to system plików z dziennikiem, zaprojektowany przez Hansa Reisera, obsługiwany przez jądro Linuksa od wersji 2.4.1.
to sieciowy system plików obsługujący protokół SMB, używany przez Windows for Workgroups, Windows NT oraz Lan Manager. Zob. https://www.samba.org/samba/smbfs/.
jest implementacją systemów plików System V/Coherent dla Linux. Implementuje on wszystkie systemy plików Xenix, System V/386 oraz Coherent.
to rozszerzony system plików DOS-u używany przez Linuksa. Dodaje on właściwości takie jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX, oraz pliki specjalne (urządzenia, potoki nazwane itp) w systemie plików DOS-u, bez poświęcania zgodności z DOS-em.
is a filesystem whose contents reside in virtual memory. Since the files on such filesystems typically reside in RAM, file access is extremely fast. See tmpfs(5).
to rozszerzony system plików FAT używany przez Microsoft Windows95 i Windows NT. vfat dodaje możliwość używania długich nazw w systemie plików MSDOS.
jest to system plików z dziennikiem, rozwijany przez SGI, obsługiwany przez jądro Linuksa od wersji 2.4.20.
został zaprojektowany i zaimplementowany jako stabilny, pewny system plików poprzez rozszerzenie kodu systemu plików Minix. Dostarcza podstawowych, najczęściej wymaganych funkcjonalności bez zbędnej złożoności. System plików xiafs nie jest już aktywnie rozwijany i utrzymywany. Został usunięty z jądra w 2.1.21.

ZOBACZ TAKŻE

fuse(4), btrfs(5), ext2(5), ext3(5), ext4(5), nfs(5), proc(5), sysfs(5), tmpfs(5), xfs(5), fsck(8), mkfs(8), mount(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 grudnia 2020 r. Linux