Scroll to navigation

SYSFS(2) Podręcznik programisty Linuksa SYSFS(2)

NAZWA

sysfs - pobranie informacji o rodzaju systemu plików

SKŁADNIA

int sysfs(int option, const char *fsname);

int sysfs(int option, unsigned int fs_index, char *buf);

int sysfs(int option);

OPIS

Note: if you are looking for information about the sysfs filesystem that is normally mounted at /sys, see sysfs(5).

The (obsolete) sysfs() system call returns information about the filesystem types currently present in the kernel. The specific form of the sysfs() call and the information returned depends on the option in effect:

1
Tłumaczy łańcuch znakowy fsname, identyfikujący system plików, na indeks typu systemu plików.
2
Tłumaczy indeks typu systemu plików fs_index na zakończony znakiem NUL łańcuch znakowy identyfikujący system plików. Łańcuch ten zostanie zapisany do bufora buf. Należy się upewnić, że w buf jest dość miejsca na przyjęcie łańcucha.
3
Zwraca ogólną liczbę rodzajów systemów plików aktualnie obecnych w jądrze.

Numerowanie rodzajów systemów plików rozpoczyna się od zera.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sysfs() zwraca dla opcji 1 indeks systemu plików, dla opcji 2 zero, a dla opcji 3 liczbę aktualnie skonfigurowanych systemów plików. W przypadku błędu, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

fsname albo buf jest poza dostępną dla użytkownika przestrzenią adresową.
fsname nie jest prawidłowym identyfikatorem systemu plików; fs_index jest poza granicami; option jest nieprawidłowe.

ZGODNE Z

SVr4.

UWAGI

This System-V derived system call is obsolete; don't use it. On systems with /proc, the same information can be obtained via /proc; use that interface instead.

BŁĘDY

Nie ma wsparcia w libc ani w glibc. Nie ma metody umożliwiającej zgadnięcie, jaki duży powinien być buforbuf.

ZOBACZ TAKŻE

proc(5), sysfs(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

9 czerwca 2020 r. Linux