Scroll to navigation

IPC(2) Podręcznik programisty Linuksa IPC(2)

NAZWA

ipc - wywołania systemowe IPC z Systemu V

SKŁADNIA

int ipc(unsigned int call, int first, int second, int third,
        void *ptr, long fifth);

OPIS

ipc() jest w jądrze wspólnym punktem wejścia dla wywołań IPC z Systemu V, takich jak komunikaty, semafory i pamięć dzielona. call określa, którą funkcję IPC należy wywołać; inne argumenty są przekazywane do odpowiedniego wywołania.

User-space programs should call the appropriate functions by their usual names. Only standard library implementors and kernel hackers need to know about ipc().

ZGODNE Z

ipc() jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

UWAGI

On some architectures—for example x86-64 and ARM—there is no ipc() system call; instead, msgctl(2), semctl(2), shmctl(2), and so on really are implemented as separate system calls.

ZOBACZ TAKŻE

msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), semctl(2), semget(2), semop(2), semtimedop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), sysvipc(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 sierpnia 2019 r. Linux