Scroll to navigation

ipc(2) System Calls Manual ipc(2)

NAZWA

ipc - wywołania systemowe IPC z Systemu V

LIBRARY

Standard C library (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <linux/ipc.h>    /* Definition of needed constants */
#include <sys/syscall.h>   /* Definition of SYS_* constants */
#include <unistd.h>
int syscall(SYS_ipc, unsigned int call, int first,
      unsigned long second, unsigned long third, void *ptr,
      long fifth);

Note: glibc provides no wrapper for ipc(), necessitating the use of syscall(2).

OPIS

ipc() jest w jądrze wspólnym punktem wejścia dla wywołań IPC z Systemu V, takich jak komunikaty, semafory i pamięć dzielona. call określa, którą funkcję IPC należy wywołać; inne argumenty są przekazywane do odpowiedniego wywołania.

Programy użytkowe powinny wołać właściwe funkcje, używając ich zwyczajowych nazw. O funkcji ipc() muszą wiedzieć tylko autorzy biblioteki standardowej i hakerzy jądra.

STANDARDY

ipc() jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

UWAGI

Wywołanie systemowe ipc() nie istnieje na niektórych architekturach, na przykład x86-64 i ARM. Zamiast niego msgctl(2), semctl(2), shmctl(2) itp. są zaimplementowane jako oddzielne wywołania systemowe.

ZOBACZ TAKŻE

msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), semctl(2), semget(2), semop(2), semtimedop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), sysvipc(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.02