Scroll to navigation

MANPATH(5) /etc/manpath.config MANPATH(5)

İSİM

manpath - /etc/manpath.config dosya biçimi

AÇIKLAMA

Manpath yapılandırma dosyası kılavuz sayfa yardımcı programları tarafından, hangi kılavuz sayfa hiyerarşilerinin (manpaths) sistem hiyerarşileri olarak ele alınacağını ve cat dosyalarının depolanması için kullanılacak dizinleri atamak için çalışma zamanında kullanıcıların manpath'lerini değerlendirmek için kullanılır.

Eğer ortam değişkeni $MANPATH zaten ayarlıysa, /etc/manpath.config içindeki bilgi onun üzerine yazılmaz.

FORMAT

Aşağıdaki alan türleri mevcut olarak tanınmaktadır:

# comment
Boş veya # ile başlayan satırlar açıklamalar olarak değerlendirilir ve yok sayılır.
Bu formun satırları, otomatik olarak üretilen $MANPATH'ın içermesi gereken kılavuz yollarını belirtir. Bu genelde /usr/man'yi içerir.
Bu formun satırları $PATH'i $MANPATH eşlemelerine ayarladı. Kullanıcının $PATH içinde bulunan her path_element için, $MANPATH'a manpath_element eklenecektir.
Bu formun satırları hangi kılavuz yollarına sistem kılavuz yolları olarak muamele edileceğini ve isteğe bağlı olarak cat dosyalarının nerede saklanacağını belirtir. Eğer man bir setuid uygulama ise, (kullanıcıya özel yapılandırma dosyası .manpath yerine sistem yapılandırma dosyasında /etc/manpath.configda olduğunda) hangi kılavuz hiyerarşilerine setuid kullanıcısı olarak erişileceğini ve hangilerine çağıran kullanıcı olarak erişileceğini belirttiği için bu alan türü özellikle önemlidir.

Sistem kılavuz sayfası hiyerarşileri genellikle /usr/man, /usr/local/man ve /usr/X11R6/man gibi /usr altında saklanan hiyerarşilerdir.

Belirli bir manpath_element'ten cat sayfaları depolanmayacak veya geleneksel konumda saklanacaksa, catpath_element iptal edilebilir.

Traditional cat placement would be impossible for read only mounted manual page hierarchies and because of this it is possible to specify any valid directory hierarchy for their storage. To observe the Linux FSSTND the keyword FSSTND can be used in place of an actual directory.

Maalesef, /usr/man/sun ve /usr/man/de_DE.88591 gibi herhangi bir NLS locale yerel ayarı yolu gibi alternatif işletim sistemi yolları da dahil olmak üzere all sistem adam ağaç yollarını belirtmek gereklidir.

Bilgiler, yazıldıkları sırayla ayrıştırıldığından, başka bir hiyerarşinin alt hiyerarşisi olan herhangi bir kılavuz yolunun önce listelenmesi gerekir, aksi halde yanlış bir eşleşme yapılacaktır. Bunun bir örneği, /usr/man/de_DE.88591'nin /usr/man'dan önce gelmesi gerektiğidir.

Bu formun satırları, çeşitli yapılandırma değişkenlerini tanımlar; kılavuz sayfalayıcı yardımcı programları tarafından kullanılan bu değişkenler için varsayılan yapılandırma dosyasına bakın. Çeşitli programlara (grep ve tbl gibi) varsayılan yollar ve bu programlara varsayılan argümanlar kümeleri içerirler.
Bu formun satırları, kılavuz bölümlerinin arama sırasını tanımlar. Yapılandırma dosyasında SECTION yönergesi yoksa varsayılan değer şudur:

SECTION 1 n l 8 3 0 2 5 4 9 6 7

Birden fazla SECTION yönergesi verilirse, bölüm listeleri birleştirilir.

Belirli bir uzantı bu listede yoksa (örneğin 1mh), ait olduğu bölümün geri kalanıyla birlikte görüntülenir. Bunun etkisi, belirli bir sırayı zorlamak istiyorsanız yalnızca açıkça uzantıları listelemek zorunda kalmanızdır. Uzantıya sahip bölümler genellikle ana bölüme bitişik olmalıdır (ör. "1 1mh 8 ...").

SECTIONS bu yönerge için alternatif bir isim olarak kabul edilmektedir.

Terminal genişliği width'ten azsa, cat sayfaları (eksikse) oluşturulmaz veya görüntülenmez. Varsayılan değer 80'dir.
Terminal genişliği width'ten büyükse, cat sayfaları (eksikse) oluşturulmaz veya görüntülenmez. Varsayılan değer 80'dir.
Eğer width sıfırdan farklıysa, fiilen kullanılan terminalin genişliğine bakılmaksızın, cat sayfaları daima verilen genişlikte bir terminal için biçimlendirilir. Bu genellikle MINCATWIDTH ve MAXCATWIDTH tarafından belirlenen aralıkta olmalıdır.
Bu bayrak, man(1) tarafından otomatik olarak cat sayfaları oluşturulmasını önler.

HATALAR

Yukarıdaki kurallara uyulmadığı ve tam olarak gözlemlenmediği sürece, kılavuz sayfalayıcılar istenildiği gibi çalışmayacaktır. Kurallar aşırı karmaşıktır.

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2021-02-08 2.9.4