Scroll to navigation

MANPATH(1) Kılavuz sayfası yardımcıları MANPATH(1)

İSİM

manpath - kılavuz sayfalarının arama yolunu belirler

ÖZET

manpath [-qgdc?V] [-m system[,...]] [-C file]

AÇIKLAMA

$MANPATH ayarlıysa, manpath yalnızca içeriğini görüntüler ve bir uyarı yayınlar. Değilse, manpath uygun bir kılavuz sayfa hiyerarşisi arama yolunu belirleyecek ve sonuçları gösterecektir.

The colon-delimited path is determined using information gained from the man-db configuration file – (/etc/manpath.config) and the user's environment.

SEÇENEKLER

Uyarıları gösterme.
Hata ayıklama bilgisini göster.
Bir manpath yerine bir catpath üretin. Manpath belirlendiğinde, her bir yol elemanı göreli catpath'a dönüştürülür.
Produce a manpath consisting of all paths named as "global" within the man-db configuration file.
Bu sistemin diğer işletim sisteminin kılavuz hiyerarşilerine erişimi varsa, bu seçenek manpath'in çıktısına dahil etmek için kullanılabilir. NewOS'un kılavuz sayfası hiyerarşilerini eklemek için -m NewOS seçeneğini kullanın.

Belirtilen system, virgülle sınırlandırılmış işletim sistemi adlarının birleşimi olabilir. Yerel işletim sisteminin kılavuz sayfası hiyerarşilerini eklemek için, sistem adı man, argüman karakter katarına eklenmelidir. Bu seçenek, $SYSTEM ortam değişkenini geçersiz kılacaktır.

~/.manpath varsayılanı yerine bu kullanıcı yapılandırma dosyasını kullanın.
-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

ORTAM

$MANPATH ayarlanmışsa, manpath anında belirlemek yerine değerini görüntüler. Eğer $MANPATH öneki iki nokta üst üste gelirse, değişken değerini konfigürasyon dosyalarının içeriğinden belirlenen listeye ekler. İki nokta üst üste değişkendeki değerin sonunda gelirse, belirlenen liste değişkenin içeriğine eklenir. Değişken değeri çift iki nokta üst üste (::) içeriyorsa, belirlenen liste iki üst üste iki nokta üst üste arasındaki değerin ortasına eklenir.
$SİSTEM ayarlanmışsa, -m seçeneğine argüman olarak belirtilmişçesine aynı etkiyi verecektir.

DOSYALAR

/etc/manpath.config
man-db yapılandırma dosyası.

AYRICA BAKINIZ

apropos(1), man(1), whatis(1)

YAZAR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

HATALAR

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2021-02-08 2.9.4