Scroll to navigation

MANPATH(1) Kılavuz sayfası yardımcıları MANPATH(1)

AD

manpath - kılavuz sayfalarının arama yolunu belirler

ÖZET

manpath [-qgdc?V] [-m sistem[,...]] [-C file]

AÇIKLAMA

$MANPATH ayarlıysa manpath yalnızca içeriğini görüntüler ve bir uyarı yayınlar. Değilse manpath uygun bir kılavuz sayfa hiyerarşisi arama yolunu belirleyecek ve sonuçları gösterecektir.

İki nokta üstüste ile sınırlandırılmış yol, man-db yapılandırma dosyasından – (/etc/manpath.config) elde edilen bilgiler ve kullanıcının çevresi kullanılarak belirlenir.

SEÇENEKLER

Uyarıları gösterme.
Hata ayıklama bilgisini göster.
Bir manpath yerine bir catpath üretin. Manpath belirlendiğinde, her bir yol elemanı göreli catpath'a dönüştürülür.
man-db yapılandırma dosyasındaki tüm "global" adlı yolların tümünden oluşturulmuş bir manpath oluştur.
Bu sistemin diğer işletim sisteminin kılavuz hiyerarşilerine erişimi varsa bu seçenek manpath'in çıktısına dahil etmek için kullanılabilir. NewOS'un kılavuz sayfası hiyerarşilerini eklemek için -m NewOS seçeneğini kullanın.

Belirtilen system, virgülle sınırlandırılmış işletim sistemi adlarının birleşimi olabilir. Yerel işletim sisteminin kılavuz sayfası hiyerarşilerini eklemek için, sistem adı man, argüman karakter katarına eklenmelidir. Bu seçenek, $SYSTEM çevre değişkenini geçersiz kılacaktır.

Use this user configuration file rather than the default of ~/.manpath.
-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

ÇEVRE

$MANPATH ayarlanmışsa manpath değerini yolda giderken belirlemek yerine olan değerini görüntüler.

Bu çevre değişkeninin nice işlendiğinin ayrıntılarına ve öntanımlı davranışına bakmak için manpath(5)'in SEARCH PATH bölümüne bakın.

$SYSTEM ayarlanmışsa -m seçeneğine argüman olarak belirtilmişçesine aynı etkiyi verecektir.

DOSYALAR

/etc/manpath.config
man-db yapılandırma dosyası.

AYRICA BAKINIZ

apropos(1), man(1), whatis(1)

YAZAR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

HATALAR

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2023-09-23 2.12.0