Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Läs LRF-e-bokens bok.lrf

När du skickar argument till lrfviewer som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

Inaktivera avstavning. Bör snabba upp framställningen märkbart.

visa denna hjälptext och avsluta

Profil LRF-framställning

Skriv ut mer information om återgivningsprocessen

visar programmets versionsnummer och avsluta

Slå på visuell hjälp för avlusning av återgivningsmotorn

Som standard är bakgrunden gulvit vilket jag finner mer vilsamt för ögonen. Det här alternativet gör bakgrunden helvit.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

februari 26, 2021 5.12.0