Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [opcje] book.lrf


Odczytaj książkę book.lrf w formacie LRF

Whenever you pass arguments to lrfviewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Wyłącz dzielenie wyrazów. Powinno znacząco przyspieszyć przetwarzanie.

Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Profil renderowania modułu LRF

Wyświetl więcej informacji o procesie renderowania

Wyświetla wersję programu i kończy działanie

Włącz wizualną pomoc przy debugowaniu silnika renderowania

Domyślnie tło jest nie do końca białe, ponieważ wydawało mi się to wygodniejsze dla oczu. Dzięki tej opcji możesz ustawić tło na całkowicie białe.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

lutego 26, 2021 5.12.0