Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Läs LRF-e-bokens bok.lrf

När du skickar argument till lrfviewer som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

Inaktivera avstavning. Bör snabba upp återgivningen avsevärt.

visa denna hjälptext och avsluta

Profil LRF-återgivning

Skriv ut mer information om återgivningsprocessen

visar programmets versionsnummer och avsluta

Slå på visuell hjälp för avlusning av återgivningsmotorn

Som standard är bakgrunden gulvit eftersom jag tycker att det är lättare för ögonen. Använd det här alternativet för att göra bakgrunden helvit.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

juni 17, 2022 5.44.0