Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file


Visa en e-bok.

När du skickar argument till ebook-viewer som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

Fortsätt läsa på den tidigare öppnade boken

Koppla från kontrollera-terminalen, om någon (Linux endast)

Tvinga inläsning av alla öppnade böcker igen

Om valt, kommer e-bokvisarfönstret att försöka öppnas i helskärm vid start.

visa denna hjälptext och avsluta

Den position där för att öppna den angivna boken. Positionen är en plats eller position som du kan få genom att använda åtgärden Gå till->Plats i visarens kontroller. Alternativt kan du använda formuläret toc:något och det öppnas på platsen för den första innehållsförteckningen som innehåller strängen "något". Formuläret toc-href:något kommer att matcha href (intern länk destination) av innehållförteckningens noder. Matchningen är exakt, Om du vill matcha en delsträng, använd formuläret toc-href-contains:något. Formuläret ref:något kommer att använda Referensläget referenser.

Om valt, kommer e-bokvisarfönstret att försöka lägga sig överst vid start.

visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

februari 26, 2021 5.12.0