Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file


Zobacz książkę.

Whenever you pass arguments to ebook-viewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Kontynuuj czytanie ostatnio otwartej książki

Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

Wymuś ponowne załadowanie wszystkich otwartych książek

Jeśli określono, okno przeglądarki e-booków będzie próbowało otworzyć pełny ekran po uruchomieniu.

Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Pozycja, w której należy otworzyć określoną książkę. Pozycja to lokalizacja lub pozycja, którą można uzyskać za pomocą czynności Idź do-> Lokalizacja w elementach sterujących przeglądarki. Alternatywnie możesz użyć formularza toc: coś, a otworzy się on w miejscu pierwszego wpisu Spisu treści, który zawiera ciąg „coś”. Postać toc-href:something będzie pasować do href (miejsce docelowe łącza wewnętrznego) węzłów toc. Dopasowanie jest dokładne, jeśli chcesz dopasować podciąg, użyj formularza toc-href-contains:something. Formularz ref: coś użyje referencji w trybie odniesienia.

Jeśli określono, okno przeglądarki e-booków będzie próbowało wysunąć się z przodu po uruchomieniu.

Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

lutego 26, 2021 5.12.0