Scroll to navigation

deluser.conf(5) File Formats Manual deluser.conf(5)

NAMN

/etc/deluser.conf - konfigurationsfil för deluser(8) och delgroup(8).

BESKRIVNING

Filen /etc/deluser.conf innehåller standardvärden för programmen deluser(8) och delgroup(8). Varje flagga tas emot i formatet flagga = värde. Citattecken och apostrofer tillåts runt värdet. Kommentarsrader måste ha ett #-tecken i början av raden.

deluser(8) and delgroup(8) also read /etc/adduser.conf, see adduser.conf(5); settings in deluser.conf may overwrite settings made in adduser.conf.

Giltiga konfigurationsflaggor är:

Tar bort hemkatalogen och spolfilen för post för användaren som tas bort. Värdet kan vara 0 (tar inte bort) eller 1 (tar bort).
Tar bort alla filer på systemet som ägs av användaren. Om denna flagga är aktiverad har REMOVE_HOME ingen effekt. Värdet kan vara 0 eller 1.
Om REMOVE_HOME eller REMOVE_ALL_FILES är aktiverade kommer alla filer att säkerhetskopieras före de tas bort. Den säkerhetskopierade filen skapas i formatet användarnamn.tar(.gz|.bz2) i den katalog som angivits med flaggan BACKUP_TO. Komprimeringsmetoden som väljs är den bästa som finns tillgänglig. Värdet kan vara 0 eller 1.
Om BACKUP är aktiverad anger BACKUP_TO katalogen din säkerhetskopian skrivs till. Standardvärde är nuvarande katalog.
En list på reguljära uttryck, separerade med mellanslag. Alla filer som ska tas bort om hemkataloger ska tas bort eller borttagning av filer ägda av en användare som ska tas bort kontrolleras mot varje av dessa reguljära uttryck. Om en matchning upptäcks kommer filen inte att tas bort. Standardvärde är en lista av systemkataloger, endast /home gäller.

Med andra ord: Endast filer under /home som tillhör den aktuella användaren kommer att raderas.

Only delete a group if there are no users belonging to this group. Defaults to 0.
Ett reguljärt uttryck som beskriver alla filsystem som bör undantas när sökning efter vilka filer som ska tas bort för en användare. Standard är "(proc|sysfs|usbfs|devpts|tmpfs|afs)".

FILER

/etc/deluser.conf

SE OCKSÅ

adduser.conf(5), delgroup(8), deluser(8)

ÖVERSÄTTARE

Denna manualsida har översatts av Daniel Nylander <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett e-postmeddelande till översättaren eller till sändlistan <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

Version 3.118 Debian GNU/Linux