Scroll to navigation

deluser.conf(5) File Formats Manual deluser.conf(5)

NAVN

/etc/deluser.conf - konfigurationsfil for deluser(8) og delgroup(8).

BESKRIVELSE

Filen /etc/deluser.conf indeholder standarder for programmerne deluser(8) og delgroup(8). Hver indstilling har formen indstilling = værdi. Enkelte eller dobbelte anførelsestegn er tilladt omkring værdien. Kommentarlinjer skal have en havelåge (#) i begyndelsen af linjen.

deluser(8) and delgroup(8) læser også /etc/adduser.conf, se adduser.conf(5);-indstillinger i deluser.conf kan overskrive indstillinger i adduser.conf.

De gyldige konfigurationstilvalg er:

Fjerner hjemmemappen og postpuljen for brugeren der er ved at blive fjernet. Værdien kan være 0 (slet ikke) eller 1 (slet).
Fjerner alle filer på systemet ejet af brugeren der skal fjernes. Hvis denne indstilling er aktiveret har REMOVE_HOME ingen effekt. Værdier kan være 0 eller 1.
Hvis REMOVE_HOME eller REMOVE_ALL_FILES er aktiveret så laves der sikkerhedskopier af alle filer før de fjernes. Sikkerhedskopifilen som oprettes er som standard brugernavn.tar(.gz|.bz2) i mappen angivet af BACKUP_TO-indstillingen. Komprimeringsmetoden vælges som den bedst tilgængelige. Værdier kan være 0 eller 1.
Hvis BACKUP er aktiveret, så angiver BACKUP_TO mappen som sikkerhedskopien skrives til. Standard er den aktuelle mappe.
En liste af regulære udtryk, adskilt af mellemrum. Alle filer som vil blive slettet under sletning af hjemmemapper eller sletning af filer ejet af brugeren til sletning kontrolleres mod hver af disse regulære udtryk. Hvis et match detekteres, så slettes filen ikke. Standard er en liste af systemmapper, efterladende kun /home.

Med andre ord: Som standard så slettes kun filer under mappen /home tilhørende den specifikke bruger.

Slet kun en gruppe hvis der ikke er en bruger, som tilhører denne gruppe. Standard er 0.
Et regulært udtryk som beskriver alle filsystemer, som skal ekskluderes når der kigges efter filer fra en bruger der skal slettes. Standard er »(proc|sysfs|usbfs|devpts|tmpfs|afs)«.

FILER

/etc/deluser.conf

SE OGSÅ

adduser.conf(5), delgroup(8), deluser(8)

Version 3.118 Debian GNU/Linux