Scroll to navigation

FABS(3) Linux - příručka programátora FABS(3)

JMÉNO

fabs, fabsf, fabsl - vrátí absolutní hodnotu čísla v plovoucí desetinné čárce

POUŽITÍ

#include <math.h>
double fabs(double x);
float fabsf(float x);
long double fabsl(long double x);

Linkujte s -lm.

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

fabsf(), fabsl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Verze glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions return the absolute value of the floating-point number x.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

These functions return the absolute value of x.

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x -0 je vráceno +0.

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno je vráceno plus nekonečno.

CHYBOVÉ STAVY

Nevyskytují se žádné chyby.

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
fabs(), fabsf(), fabsl() Thread safety MT-Safe

SPLŇUJE STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD, C89.

DALŠÍ INFORMACE

abs(3), cabs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

15. září 2017