Scroll to navigation

fabs(3) Library Functions Manual fabs(3)

JMÉNO

fabs, fabsf, fabsl - vrátí absolutní hodnotu čísla v plovoucí desetinné čárce

KNIHOVNA

Math library (libm, -lm)

POUŽITÍ

#include <math.h>
double fabs(double x);
float fabsf(float x);
long double fabsl(long double x);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

fabsf(), fabsl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions return the absolute value of the floating-point number x.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

These functions return the absolute value of x.

Pokud je x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x -0 je vráceno +0.

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno je vráceno plus nekonečno.

CHYBOVÉ STAVY

Nevyskytují se žádné chyby.

ATRIBUTY

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
fabs(), fabsf(), fabsl() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

The variant returning double also conforms to SVr4, 4.3BSD.

DALŠÍ INFORMACE

abs(3), cabs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03