Scroll to navigation

ABS(3) Linux - příručka programátora ABS(3)

JMÉNO

abs, labs, llabs, imaxbs - vrátí absolutní hodnotu čísla typu integer

POUŽITÍ

#include <stdlib.h>
int abs(int j);
long labs(long j);
long long llabs(long long j);
#include <inttypes.h>
intmax_t imaxabs(intmax_t j);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

llabs():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

POPIS

Funkce abs() počítá absolutní hodnotu čísla j typu integer. Funkce labs(), llabs() a imaxabs()počítají absolutní hodnotu argumentu j typu odpovídajícímu hlavičce funkce.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Returns the absolute value of the integer argument, of the appropriate integer type for the function.

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
abs(), labs(), llabs(), imaxabs() Thread safety MT-Safe

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4, 4.3BSD. C89 obsahuje pouze abs() a labs(). Funkce llabs() a imaxabs() byly přidány v C99.

POZNÁMKY

Absolutní hodnota nejmenšího čísla typu integer není definována.

Funkce llabs() je zahrnuta v glibc verze 2.0. Funkce imaxabs() je součástí v glibc od verze 2.1.1.

Aby byla funkce llabs() dostupná, může být nezbytné definovat _ISO99_SOURCE nebo _ISOC9X_SOURCE (v závislosti na verzi glibc) dříve, než budou vloženy jakékoli hlavičkové soubory.

By default, GCC handles abs(), labs(), and (since GCC 3.0) llabs() and imaxabs() as built-in functions.

DALŠÍ INFORMACE

cabs(3), ceil(3), fabs(3), floor(3), rint(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

1. listopadu 2020 GNU